دکتر علی اکبر سیاری

  • 273 مشاهده

درباره  دکتر علی اکبر سیاری

تشخیص و درمان بیماری های گوارش و کبد نوزادان،کودکان و نوجوانان و تشخیص و درمان بیماریهای کودکان و نوجوانان

تخصص (ها)

  • فوق تخصص گوارش کودکان
  • متخصص بیماری های کودکان