ازمایشگاه پارسیان

  • 193 مشاهده

درباره  ازمایشگاه پارسیان

ما نیروی انسانی مجرب و تکنولوژی روز دنیا را برای ارایه خدمات بهتر در اختیار گرفته ایم

تخصص (ها)

  • ازمایشگاه پاتوبیولوژی
  • ازمایشگاه تشخیص طبی

0  امتیازات