بیمارستان سورنا(عیوض زاده)

  • 41 مشاهده

درباره  بیمارستان سورنا(عیوض زاده)

تخصص (ها)

  • خصوصی
  • داخلی و جراحی
  • زنان و زایمان

0  امتیازات